iletişim ( 0216 ) 573 4040

X-Ray Cihazı Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

X-Ray cihazları güvenliği arttırmak ve caydırıcılık yaratmak için günümüzde bir çok alanda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

X-ray operatörlerinin bu cihazları kullanırken bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu yazımızda sizlere;

X-ray cihazı kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları belirttik.

  • Cihazı kullanacak kişiler cihazın özellikleri ve doğru çalıştırılması hakkında eğitilmiş olmalıdır.
  • XRay Cihazlarının kullanma kılavuzundaki güvenlik önlemleri bölümünde verilen hususlara uyulmalıdır.
  • Cihaz X-ışını üretir konumdayken yanan ikaz lambasının ve acil durdurma düğmesinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
  • Bagaj kontrollerinin yapılmadığı zamanlarda cihaz X-ışını üretmemelidir.
  • Cihazın kurşun saçakları X-ışını üretilirken kesinlikle açılmamalıdır. Saçakların içine eller sokulmamalıdır.
  • Operatörün dışındaki kişiler xray cihazı çalışırken uzun süre cihazın yanında durmamalıdır.
  • Operatörün oturacağı yer doğrudan xray cihazının kurşun saçaklarını görecek şekilde konumlandırılmamalı, operatör eşyaların geçişi sırasında uzun süre saçaklar karşısında durmamalıdır.